А1 и Telenor вдигат месечните абонаменти за всички потребители от 2022г.

Оценете тази статия...

Всеки от нас използва мобилен телефон, интернет или телевизия. Ако сте избрали А1 или Telenor за ваш доставчик на услуги очаквайте повишение с 4-5% на цените им от 2022г. Повишението е за всички абонати на текущи договори – бизнес клиенти и физически лица.

Месечните ни абонаментни такси ще се индексират, заради нарастващата инфлация, а тази индексация присъства в общите условия на всеки договор. Индексирането е свързано със средногодишния индекс на потребителските цени (ИПЦ), който се публикува от Националния статистически институт (НСИ). Този показател показва нивото на инфлацията в страната.

А1 вече са обявили промяната на тяхната страница, а под нея има секция с често задавани въпроси, които да дадат яснота на ситуацията. Там също ще намерите и ориентировъчните проценти на индексация и как те ще се отразят на месечните ни такси.

Индексация на мобилните и фиксирани планове на А1
Индексация на мобилните и фиксирани планове на А1

Както се вижда от предоставения пример, индексацията може да бъде 1.23лв. при абонаментен план от 30лв.

Мнозина от вас ще се позоват на промяната, за да приключат своите договори с А1, но изглежда това няма да бъде възможно, тъй като индексацията не налага промяна на условията по договора.

А1 индексация и прекратяване на договор
А1 индексация и прекратяване на договор

Възможността за индексация на месечните сметки е предвидена в договорите и съответно приложимите към тях Общи условия на всички клиенти на А1. Тя не налага тяхната промяна и се извършва спрямо средногодишния индекс на потребителските цени за 2020 и 2021 година, който се публикува от Националния статистически институт. Поради тези причина прекратяването на договор преди неговото изтичане не е възможно без заплащане на предвидените в него неустойки за предсрочно прекратяване.

При Теленор ситуацията е аналогична. Публикували са съобщение на уебсайта си, с което да известят своите клиенти, а на някои вече са изпратили и уведомителни СМС-и. Отново присъства секцията с често задавани въпроси, но тук сякаш ситуацията е обяснена на нормален език, за да достигне до повече хора, а присъства и точна дата, на която да очакваме индексацията – 5 февруари 2022г.

Индексация абонаментни планове Теленор
Индексация абонаментни планове Теленор

С цел да продължим да предоставяме висококачествени услуги и в съответствие с условията на договорите, цената на месечните абонаменти ще бъде увеличена със средногодишния индекс на потребителските цени (ИПЦ) за 2020г. и за 2021г., публикуван от Националния статистически институт (НСИ). Увеличението ще бъде отразено във фактурите, издавани след 5 февруари 2022 г. и се очаква да бъде общо около 5%. Официалният средногодишен ИПЦ за 2020 г. е 1,7%, а ИПЦ за 2021г. ще бъде публикуван от НСИ през януари 2022 г.

Не можахме да намерим информация за индексация на сайта на VIVACOM, но и при техните общи условия присъства клаузата за индексация веднъж на календарна година, така че очакваме и те да обявят дали ще има нови цени на абонаментните планове.

Автор

Tagged: , , ,

Коментирайте....