Другите функции в случая ни грабнаха вниманието повече, тъй като това устройство съчетава няколко смарт устройства в едно и дава широк набор от опции. Например можете да следите в реално време какъв е начина ви на шофиране - колко пъти сте натиснали рязко спирачките, колко пъти сте тръгнали бързо, какво разстояние сте изминали и за колко на брой пътувания. Ако се въведат данните за цените на гориво може да изчислявате колко ви струва всяко едно пътуване, а както виждате и от горната снимка, следите в реално време обороти, на които работи колата, процент на натоварване на двигателя, максимална стигната скорост и градусите на охладителната течност.

Другите функции в случая ни грабнаха вниманието повече, тъй като това устройство съчетава няколко смарт устройства в едно и дава широк набор от опции. Например можете да следите в реално време какъв е начина ви на шофиране – колко пъти сте натиснали рязко спирачките, колко пъти сте тръгнали бързо, какво разстояние сте изминали и за колко на брой пътувания. Ако се въведат данните за цените на гориво може да изчислявате колко ви струва всяко едно пътуване, а както виждате и от горната снимка, следите в реално време обороти, на които работи колата, процент на натоварване на двигателя, максимална стигната скорост и градусите на охладителната течност.

Коментирайте....